Proces

 

Ontwerpfase

Nadat het startschot is gegeven tijdens het kick-off event ga je individueel aan de slag met het onderzoeken en ontwerpen van de oplossing voor het gekozen product en ontwerpuitdaging. De resultaten leg je vast in een blog waarbij er 3 verschillende fases worden beschreven:

Waarom?

In de eerste fase beschrijf je de achtergrond en het probleem van jouw product en de ontwerpuitdaging. Hierin kunnen verschillende aspecten geanalyseerd worden zoals het product zelf, de gebruikscontext en de markt. Je kunt zelf kiezen hoe je hier invulling aan geeft en hoe je dit gaat onderzoeken. Voor de ene student is een levenscyclusanalyse relevant, terwijl een andere student liever observaties doet en mensen interviewt over hun weggooi-gedrag.

Hoe?

Tijdens de tweede fase creëer je de eerste ideeën op basis van de analyse uit de eerste fase. Hierbij geef je jouw ontwerpvisie of een of meerdere verschillende ontwerprichtingen voor het ontwerpen van mogelijke oplossingen. Tijdens deze fase krijg je ook de gelegenheid om via een coachsessie met verschillende experts feedback te vragen over je ontwerpproces en eerste resultaten.

Wat?

Uiteindelijk zal je gedurende derde en laatste fase een uitgewerkt concept ontwikkelen waarin de visie of gekozen ontwerprichting zal worden geschetst. Je bent vrij om zelf te kiezen hoe je dit precies wilt uitwerken, alleen je moet er wel voor zorgen dat de resultaten gemakkelijk communiceerbaar zijn zoals in een poster, filmpje of (eventueel digitaal) prototype.

Nominatie en presentaties 10 top

Enkele weken voor de Dutch Design Week worden de top 10 beste concepten genomineerd. Deze studenten zullen hun resultaten pitchen tijdens het CLICKNL | DRIVE Design Research & Innovation Festival op de Dutch Design Week 2016. Alle resultaten van de studenten worden samengevat en gepresenteerd aan de bezoekers van DRIVE.